top of page

Tørrisblåsing for fettet kanaler

Rengjøring med tørrisblåsing er en effektiv og miljøvennlig metode for rengjøring/fjerning av fett i kanaler.

Tørris_før_edited.jpg

Før rengjøring med tørrisblåsing

Tørris_etter.JPG

Etter rengjøring med tørrisblåsing

Tørris

Tørris er karbondioksid (CO2) i fast form og holder en temperatur på -79 °C. Tørrisblåsing drives av trykkluft som blandes med tørrispellets. Tørrisen som benyttes i tørrisblåsing er pellets à 3 mm tykkelse, og leveres i isolerte spesialcontainere. Pelletsene er giftfri, og uten farge og lukt.

Prosessen

Rengjøring med tørrisblåsing gjøres uten kjemikalier eller vann. Når tørrispellets under høyt trykk blåses mot den tilsmussete overflaten vil tørrisen sublimere, dvs. gå fra fast form til gass. Sublimeringen av tørrispellets fører til en volumutvidelse på 700 ganger, som sammen med lav temperatur (-79°C) og høy hastighet gjør at det uønskede belegget blir sprøtt. Det dannes sprekker, belegget pulveriserer og etterlater dermed en ren og tørr overflate. Tørrisen fordamper og det eneste avfallet etter rengjøringen er belegget som er fjernet. Vi benytter avsug med oppsamlingspose for belegget.

Bruksområder

Tørrisblåsing er en skånsom, effektiv og etablert rengjøringsmetode som benyttes på applikasjoner der det ikke er ønskelig med rengjøringsmiddel. Tørrisblåsing er spesielt godt egnet til rengjøring i avtrekkskanaler fra storkjøkken og elektriske komponenter og motorer. Metoden kan også brukes andre steder hvor olje, fett, lim, kvae, maling, voks, blekk, asfalt og sot skal fjernes.

Fordeler

Ved tørrisblåsing benyttes ikke kjemikalier eller vann, og det eneste avfallet fra rengjøringen er det uønskede belegget som blir fjernet. Det bidrar til å gjøre tørrisblåsing til en svært miljøvennlig rengjøringsmetode, samtidig som det reduserer avfallskostnader. Effekten kan reguleres og tilpasses ulike materialunderlag for å unngå slitasje. Metoden er ytterst skånsom.

tørrisblåsing_edited.png

T Bruvik AS benytter både selvgående kameratraktorer og stakekamera for videoinspeksjon av kanaler og rør.

Roterende børster for rengjøring i tørre kanaler

Rengjøring med roterende børste i kanaler med generall avtrekk (tørre kanaler). T Bruvik AS benytter både selvgående kameratraktorer og stakekamera for videoinspeksjon av kanaler og rør.

RoterendeBørste_før.jpg

Før rengjøring

RoterendeBørste_edited_edited.jpg

Roterende børster - ulik størrelse tilpasset rør

RoterendeBørste_etter.jpg

Etter rengjøring

bottom of page